5º elabora lapbooks sobre el universo

https://www.facebook.com/ceip.hernanruiz/posts/833373274451509